صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵) ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰.۳۷ (۳.۴۶) ۲۹۰.۶
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) (۰.۴۴) (۳.۴۶) (۷۹.۸۴)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵) ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (۰.۰۱) (۰.۷۹) (۳.۵) (۹۴.۵۴)
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۰۱) (۰.۶۸) (۳.۵) (۹۱.۶۲)
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ (۰.۱۸) ۰ (۴۸.۸۸) ۰
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۹) ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) (۰.۲۷) (۳.۵۳) (۶۲.۴۴)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۰.۰۱) ۰.۱۵ (۳.۵۳) ۷۵.۵۴
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ (۰.۰۱) ۰.۷۹ (۳.۵۳) ۱,۶۳۸.۱۷
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (۰.۰۱) (۰.۱۲) (۳.۵۳) (۳۵.۶۶)
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۰۱) (۰.۸۵) (۳.۵۳) (۹۵.۵۹)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۷) ۰
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۷) ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) (۰.۲۷) (۳.۵۳) (۶۲.۲۷)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۷) ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۰۱) (۰.۳۱) (۳.۵۷) (۶۷.۲۵)