صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰.۰۹ (۰.۹۶) ۳۷.۲۹ (۹۷.۰۳)
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۴ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۴ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰.۰۱ (۰.۶۹) ۴.۰۴ (۹۱.۹۵)
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ (۰.۰۲) ۱.۴ (۶.۶۶) ۱۶,۰۷۴.۹۳
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۷۸ ۰.۶۹ ۱,۵۸۴.۸۵ ۱,۱۲۱.۰۴
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰.۰۱ (۰.۳۴) ۴.۱۱ (۷۱.۵۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۰۱ ۰.۸۹ ۴.۱۶ ۲,۴۶۰.۹۲
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۱ ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۱ ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۰.۰۱ ۱.۶۲ ۴.۱۱ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۰۳ (۰.۰۴) ۱۱.۰۶ (۱۲.۶۱)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۰.۰۱ (۰.۸۳) ۴.۰۷ (۹۵.۲۹)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰.۶ ۴.۰۷ ۷۷۳.۴۷
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰.۹۲ ۴.۰۳ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۹ ۰