صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه یکم آرمان آتی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است و تحت نظارت آن مي‌باشد. اساسنامه و اميدنامة اين صندوق در تاريخ 06/06/1395 به تصويب مجمع صندوق رسيده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزلة تأئيد مزايا، تضمين سودآوري، کامل و صحيح بودن اطلاعات مندرج در اميدنامه يا توصيه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمايه‌گذاري در صندوق نمي‌باشد.

سرمايه‌گذاري در اين صندوق با ريسک بسيار زيادي همراه است که ناشي از ماهيت اينگونه سرمايه‌گذاري است. البته، تمهيدات لازم به عمل آمده است تا سرمايه‌گذاري‌هاي اين صندوق سودآور باشد وليکن هيچ تضميني در خصوص سود يا اصل سرمايه وجود ندارد. ممکن است در اثر کاهش ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق، سرمايه‌گذار در موقع فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري خود، مبلغي دريافت كند كه از مبلغ پرداختي وي هنگام پذيره‌نويسي و یا خرید واحدهاي سرمايه‌گذاري بسيار کمتر باشد.

عوامل ریسک

Ø  سرمايه‌گذاري در اين صندوق ماهيتي بسيار پرريسک دارد و تنها بايد از سوي افرادي صورت گيرد که منابع مالي کافي براي پذيرش چنين ريسکي را دارند و در هيچ مقطعي نياز فوري به نقد کردن سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته در اين صندوق را ندارند. واحدهاي صندوق نبايد توسط کساني خريداري شود که از نظر مالي و رواني آمادگي پذيرش از دست دادن کل اين سرمايه را ندارند و سرمايه‌گذاري نبايد بخش اصلي سبد سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار را تشکيل دهد. هيچ تضميني در خصوص بازدهي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمايه‌گذاران وجود ندارد و تضميني در خصوص حفظ تمام يا بخشي از سرمايه‌گذاري صورت گرفته وجود ندارد.

Ø  سرمايه گذاري در فن‌آوري‌هاي نوين و شرکت‌هاي نوپا ذاتا ريسک بالايي دارد. منابع نقدينگي صندوق تا حد زيادي وابسته به موفقيت شرکتهاي سرمايه‌پذير آن است. ادامه فعاليت و رشد شرکت‌هاي نوپا نيز مستلزم جذب سرمايه است که ممکن است صندوق قادر به تامين آن نباشد و نهاد ديگري نيز علاقمند به اين کار نباشد که ممکن است در ادامه کار منجر به شکست سرمايه‌گذاري گردد.

Ø  دارايي‌هاي صندوق و به تبع آن قيمت‌گذاري ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق اساسا بر مبناي ارزش دارايي‌هاي شرکت‌هاي تحت سرمايه‌گذاري صندوق است. ارزش واحدهاي بر مبناي افزايش و کاهش قيمت اين دارايي‌ها تغيير مي‌کند. فرآيند ارزشيابي صندوق در خصوص واحدهاي صندوق بر پايه عدم‌قطعيت‌هاي ذاتي هر سرمايه‌گذاري خواهد بود و و نتيجه ممکن است متفاوت از ارزشي باشد که هر يک از سرمايه‌گذاري‌ها در يک بازار با نقدشوندگي بالا مي‌توانست داشته باشد.

Ø  هزينه‌هاي صندوق مي‌تواند سبب کاهش يا از دست رفتن سودي شود که مي‌تواند به سرمايه‌گذاران تخصيص يابد. در مواقعي که هزينه‌هاي صندوق مازاد بر درآمدهاي آن شود، کسري آن از طريق سرمايه جمع‌آوري شده در پذيره‌نويسي جبران خواهد شد.

Ø  صندوق در فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با رقابت ساير رقبا مواجه است و تضميني نيست که حتما فرصت مناسبي شناسايي گردد.

Ø  سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق غالبا نقدشوندگي بسيار پاييني دارند و نيازمند تعهد بلندمدت‌تري نسبت به معمول هستند. زيان‌ها معمولا پيش از سود محقق مي‌شوند و ممکن است صندوق ناگزير شود از برخي از سرمايه‌گذاري‌ها بدون کسب بازدهي خروج کند.

Ø  اين صندوق متفاوت با صندوق‌ها سرمايه‌گذاري مشترک است. بنابر اين قوانين حمايت از دارندگان واحدهاي صندوق‌هاي مشترک موضوعيت ندارد و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي آن صندوق‌ها در مورد اين صندوق مصداق ندارد.