صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
راهنمای سرمایه‌گذاری

راهنمای سرمایه گذاری

شرايط موردنياز براي سرمايه‌گذاران صندوق:

 سرمايه‌گذاران صندوق در زمان سرمايه‌گذاري بايد حائز حداقل يک شرط از شرايط زير باشند:

1.      طبق اظهار شخص حقیقی حداقل دارايي او 5,000,000,000 ريال باشد

2.      نهادهای عمومی

3.      نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق های بازنشستگی

4.      مراکز خیریه و صندوق‌های نیکوکاری

5.      بانکها و بیمه‌ها و سایر شرکت‌ها و موسسات پولی و مالی

6.       سایر سرمایه‌گذاران حقوقی

سرمايه‌گذاران قبل از تملک واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق، مي‌بايست وجود شرايط مذکور در اميدنامه براي سرمايه‌گذاري را نزد مدير صندوق تصديق و تأييد نمايند. هر سرمایه‌گذار ملزم به خرید حداقل 10 واحد سرمایه‌گذاری خواهد بود.