صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی مهدی اسلامی بیدگلی ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰-۳