صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ تاییدیه مجمع ۱۴۰۳/۰۲/۱۱(اساسنامه- تغییر آدرس) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تاییدیه مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳(اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تاییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع ۱۴۰۱/۱۱/۰۱(تعیین هیأت مدیره صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ تاییدیه مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۱۹(تغییر ماده ۳۶ و ۴۲اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ تاییدیه مجمع ۱۴۰۱/۰۳/۲۱(اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه هیأت مدیره ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۱۱- تغییر مواد ۴، ۱۶ و ۲۰ (اساسنامه‌ای) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۱۱(تغییر ماده ۶ اساسنامه‌-محل اقامت صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶(تغییر ماده ۲۷ اساسنامه‌) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تاییدیه مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۱۲(اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ تاییدیه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸(اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تاییدیه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ (تغییر ماده ۱۷ اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ تغییر حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تغییر آدرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ تغییر متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ اصلاح مواد ۱۴،۱۵و ۱۶ اساسنامه تغییرات اساس نامه