صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۸,۶۷۷,۳۲۵,۰۶۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۸۸۶,۷۷۳ ۸۸۶,۷۷۳ ۸۸۶,۷۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۷۷,۳۲۵,۰۶۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۸۸۶,۷۹۶ ۸۸۶,۷۹۶ ۸۸۶,۷۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۷۹,۵۷۵,۸۰۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۸۸۶,۸۱۹ ۸۸۶,۸۱۹ ۸۸۶,۸۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۸۱,۸۵۱,۴۸۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۸۸۶,۸۴۲ ۸۸۶,۸۴۲ ۸۸۶,۸۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۸۴,۱۵۲,۰۶۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۸۸۶,۸۶۵ ۸۸۶,۸۶۵ ۸۸۶,۸۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۸۶,۴۷۷,۴۸۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۸۸۶,۸۸۸ ۸۸۶,۸۸۸ ۸۸۶,۸۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۸۸,۸۲۷,۷۰۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۸۸۶,۹۱۲ ۸۸۶,۹۱۲ ۸۸۶,۹۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۹۱,۲۰۲,۶۸۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۸۸۶,۸۲۰ ۸۸۶,۸۲۰ ۸۸۶,۸۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۸۱,۹۸۲,۳۲۶
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۸۸۶,۸۴۶ ۸۸۶,۸۴۶ ۸۸۶,۸۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۸۴,۶۰۶,۶۵۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۸۸۶,۸۷۱ ۸۸۶,۸۷۱ ۸۸۶,۸۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۸۷,۰۵۵,۶۰۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۸۸۶,۸۹۵ ۸۸۶,۸۹۵ ۸۸۶,۸۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۸۹,۵۲۹,۱۱۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۸۸۶,۹۰۷ ۸۸۶,۹۰۷ ۸۸۶,۹۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۹۰,۷۴۷,۹۱۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۸۸۶,۹۳۳ ۸۸۶,۹۳۳ ۸۸۶,۹۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۹۳,۲۷۰,۴۳۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۸۸۶,۹۵۸ ۸۸۶,۹۵۸ ۸۸۶,۹۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۹۵,۸۱۷,۳۷۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۸۸۶,۹۸۴ ۸۸۶,۹۸۴ ۸۸۶,۹۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۹۸,۳۸۸,۷۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۸۸۷,۰۱۰ ۸۸۷,۰۱۰ ۸۸۷,۰۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۰۰,۹۸۴,۳۸۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۸۸۷,۰۳۶ ۸۸۷,۰۳۶ ۸۸۷,۰۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۰۳,۶۰۴,۳۴۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۸۸۷,۰۶۲ ۸۸۷,۰۶۲ ۸۸۷,۰۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۰۶,۲۴۸,۵۶۲
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۸۸۷,۰۸۹ ۸۸۷,۰۸۹ ۸۸۷,۰۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۰۸,۹۱۶,۹۸۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۸۸۷,۱۱۶ ۸۸۷,۱۱۶ ۸۸۷,۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۱۱,۶۰۹,۵۶۳
  مشاهده همه