صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۹,۵۳۱,۳۲۷,۵۱۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۸۹۵,۳۱۳ ۸۹۵,۳۱۳ ۸۹۵,۳۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۳۱,۳۲۷,۵۱۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۸۹۴,۵۳۶ ۸۹۴,۵۳۶ ۸۹۴,۵۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۵۳,۶۱۵,۲۱۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۸۹۴,۴۳۹ ۸۹۴,۴۳۹ ۸۹۴,۴۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۴۳,۸۷۷,۴۰۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۸۹۴,۳۴۲ ۸۹۴,۳۴۲ ۸۹۴,۳۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۳۴,۱۶۸,۹۴۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۸۹۴,۲۴۵ ۸۹۴,۲۴۵ ۸۹۴,۲۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۲۴,۴۸۹,۷۸۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۸۹۴,۴۱۴ ۸۹۴,۴۱۴ ۸۹۴,۴۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۴۱,۳۷۳,۲۹۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۸۸۷,۵۲۰ ۸۸۷,۵۲۰ ۸۸۷,۵۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۵۲,۰۱۰,۷۱۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۸۸۷,۴۲۲ ۸۸۷,۴۲۲ ۸۸۷,۴۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۴۲,۱۷۶,۹۹۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۸۸۷,۳۲۳ ۸۸۷,۳۲۳ ۸۸۷,۳۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۳۲,۳۲۵,۰۴۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۸۸۷,۲۲۵ ۸۸۷,۲۲۵ ۸۸۷,۲۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۲۲,۵۰۳,۱۴۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۸۸۷,۱۲۷ ۸۸۷,۱۲۷ ۸۸۷,۱۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۱۲,۷۱۱,۲۳۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۸۸۷,۰۲۹ ۸۸۷,۰۲۹ ۸۸۷,۰۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۷۰۲,۹۴۹,۲۵۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۸۸۶,۷۷۴ ۸۸۶,۷۷۴ ۸۸۶,۷۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۷۷,۴۰۱,۶۶۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۸۸۶,۶۷۷ ۸۸۶,۶۷۷ ۸۸۶,۶۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۶۷,۶۹۹,۳۷۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۸۸۶,۵۸۰ ۸۸۶,۵۸۰ ۸۸۶,۵۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۵۸,۰۲۶,۸۵۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۸۸۶,۴۸۴ ۸۸۶,۴۸۴ ۸۸۶,۴۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۴۸,۳۸۴,۰۵۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۸۸۶,۳۸۸ ۸۸۶,۳۸۸ ۸۸۶,۳۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۳۸,۷۷۰,۹۲۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۸۸۶,۲۹۲ ۸۸۶,۲۹۲ ۸۸۶,۲۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۲۹,۱۸۷,۴۰۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۸۸۶,۱۹۶ ۸۸۶,۱۹۶ ۸۸۶,۱۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۱۹,۶۳۳,۴۵۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۸۸۶,۱۰۱ ۸۸۶,۱۰۱ ۸۸۶,۱۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۱۰,۱۰۹,۰۰۷
  مشاهده همه