صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۸,۳۶۳,۴۹۷,۲۵۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۸۸۳,۶۳۵ ۸۸۳,۶۳۵ ۸۸۳,۶۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۳۶۳,۴۹۷,۲۵۷
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۸۸۳,۵۵۰ ۸۸۳,۵۵۰ ۸۸۳,۵۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۳۵۵,۰۳۲,۲۷۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۸۸۳,۴۶۶ ۸۸۳,۴۶۶ ۸۸۳,۴۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۳۴۶,۵۹۵,۵۲۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۸۸۳,۳۸۲ ۸۸۳,۳۸۲ ۸۸۳,۳۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۳۳۸,۱۸۶,۹۵۶
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۹۰۴,۴۹۷ ۹۰۴,۴۹۷ ۹۰۴,۴۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۴۴۹,۶۷۹,۸۷۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۹۰۴,۷۹۷ ۹۰۴,۷۹۷ ۹۰۴,۷۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۴۷۹,۷۴۱,۸۵۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۸۹۷,۸۹۸ ۸۹۷,۸۹۸ ۸۹۷,۸۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۷۸۹,۸۳۳,۰۸۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۸۹۷,۷۹۶ ۸۹۷,۷۹۶ ۸۹۷,۷۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۷۷۹,۵۵۴,۰۲۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۸۹۷,۶۳۱ ۸۹۷,۶۳۱ ۸۹۷,۶۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۷۶۳,۱۰۳,۹۵۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۸۹۷,۵۲۷ ۸۹۷,۵۲۷ ۸۹۷,۵۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۷۵۲,۷۳۷,۶۷۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۸۹۷,۴۲۴ ۸۹۷,۴۲۴ ۸۹۷,۴۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۷۴۲,۴۰۲,۰۴۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۸۹۷,۳۲۱ ۸۹۷,۳۲۱ ۸۹۷,۳۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۷۳۲,۰۹۷,۰۲۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۸۹۷,۲۰۶ ۸۹۷,۲۰۶ ۸۹۷,۲۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۷۲۰,۵۵۱,۱۲۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۸۹۷,۱۰۳ ۸۹۷,۱۰۳ ۸۹۷,۱۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۷۱۰,۳۰۷,۰۸۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۸۹۷,۰۰۱ ۸۹۷,۰۰۱ ۸۹۷,۰۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۷۰۰,۰۹۳,۴۶۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۸۹۶,۸۹۹ ۸۹۶,۸۹۹ ۸۹۶,۸۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۶۸۹,۹۱۰,۲۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۸۹۶,۸۰۰ ۸۹۶,۸۰۰ ۸۹۶,۸۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۶۸۰,۰۰۷,۲۷۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۸۹۶,۶۹۹ ۸۹۶,۶۹۹ ۸۹۶,۶۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۶۶۹,۸۸۴,۵۹۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۸۹۶,۵۹۸ ۸۹۶,۵۹۸ ۸۹۶,۵۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۶۵۹,۷۹۲,۱۲۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۸۹۶,۴۹۷ ۸۹۶,۴۹۷ ۸۹۶,۴۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۶۴۹,۷۲۹,۸۰۰
  مشاهده همه