صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۱۱- (امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تاییدیه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸(امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ تاییدیه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸(امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تاییدیه مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵(عضویت در کانون) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تاییدیه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ (تغییر ماده ۵ امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تائیدیه مجمع امیدنامه صندوق مورخ ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ مجمع تغییر کارمزد متولی جدید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ تغییرات امیدنامه (بند۴) تغییرات امیدنامه