صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ بیانیه سیاست گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ اقرارنامه و بیانیه ریسک دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ رویه پذیره نویسی دانلود