صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
مدیر صندوق

برای مشاهده رزومه مدیر صندوق به لینک زیر مراجعه نمایید

 اعضای هیأت مدیره صندوق

ردیفاعضای هیأت مدیره صندوقنماینده
1  گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی  محمدرضا معادیخواه
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی محمدرضا مایلی
3 شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وست امیر حسین قادری عابد
4 شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش سید محمدامیر هاشمی
5 شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین   علی مهدوی پارسا