صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1403/05/02- امیدنامه ای
منبع -
مقدمه آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1403/05/02- امیدنامه ای
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست